Đặc điểm dùng thuốc bệnh lý liên quan đến tạng Can

Nguồn: 余浩. 医间道. 北京. 中国中医药出版社,2011:33 – 34. 

Để nghiên cứu về dùng thuốc cho các bệnh liên quan đến tạng Can, chúng ta phải xem lại chức năng tạng Can trước.

Can thuộc mộc, chủ sơ tiết, chủ tàng huyết, Can tàng hồn, là tạng chủ về cân nhắc mưu lược, khai khiếu ở mắt, Can chủ cân, nhuận ra ở móng, về tình chí là giận dữ, về âm thanh là tiếng hét tiếng động lớn, về dịch là nước mắt. Đó là những điều cơ bản và cũng không có gì để tranh luận cả, từ những thứ này để bắt đầu chắc chắn không sai, chắc chắn không có tình trạng mỗi người một ý, ai cũng cho mình là đúng. Continue reading

Advertisements

Writing for Publication in Nursing and Healthcare

Trích từ sách: Writing for publication in nursing and healthcare : getting it right.   Edited by Karen Holland, Roger Watson. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2012.  

Link sách: http://www.fshare.vn/file/Q59M12UTAQLF

CHƯƠNG 2:

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN ĐỂ VIẾT BÀI TẠP CHÍ VÀ CÁC BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG: HÃY BẮT ĐẦU

GIỚI THIỆU

Chương này bao gồm các đặc điểm cần thiết của việc viết một bài báo để công bố nghiên cứu, liệt kê ra một số những rào chắn mà nhiều người gặp phải khi viết và cách làm thế nào để vượt qua chúng. Bởi vì chương này tập trung vào viết một bài báo cơ bản, nên một vài nguyên tắc phù hợp với các dạng viết khác ví dụ như chương sách và tổng hợp, sẽ được bao gồm trong những chương tiếp theo.

CÁC CHƯỚNG NGẠI KHI VIẾT

Tôi dậy một phần của khóa học online về thông tin và sự liên lạc trong chăm sóc sức khỏe, có một vài phần về viết một bài báo để xuất bản. Một trong những bài tập đầu tiên tôi đặt ra cho sinh viên – hầu hết là những nhà lâm sàng bận rộn mà muốn viết bài báo – đó là liệt kê ra những chướng ngại khi phải viết bài và sau đó chia sẻ với nhóm online, và với tôi. Bản danh sách cứ dài thêm ra khi tôi yêu cầu làm bài tập này vì mọi người không ngừng tìm được các lý do để không phải viết, mặc dù họ mong muốn làm nó. Tuy nhiên, trong các bản danh sách và ở những cụm từ phổ biến luôn ở trong top đầu gồm có:

– Thiếu thời gian (lack of time)

– Thiếu khả năng (lack of ability)

– Không hiểu về quy trình xuất bản ( not understanding the publishing process)

– Sợ bị phê bình (fear of criticism)

– Sợ bị từ chối (fear of rejection) Continue reading

Anatomy trains

“Anatomy Trains” là một cuốn sách về Giải phẫu chức năng của tác giả Tom Myers. Tuy đã có rất nhiều sách và tác giả viết về giải phẫu chức năng, phân tích mối quan hệ giữa hệ cơ – xương – khớp và vận động, cung cấp kiến thức cơ sở cho các kỹ thuật Massage, phục hồi chức năng và y học thể thao, nhưng “Anatomy trains” tương đối khác biệt. Continue reading

Current Research in Acupuncture

Acupuncture has been practiced in China for thousands of years as part of the traditional Chinese medicine and has gradually spread across different regions of the world today. More and more patients worldwide are seeking therapeutic benefits from this ancient modality.
An exogenous stimulation, as with acupuncture, can trigger a signal that is transmitted through the body and elicits a biological effect. This forms the very basis of the effects of acupuncture in various disease states that it is employed in. A relevant analogy comes from a common clinical setting of deep brain stimulation (DBS), wherein brain stimulation by exogenous electrical currents has shown riveting therapeutic effects on Parkinson’s disease and other neuropsychiatric disorders. This modality is broadly used in present clinical settings although the precise mechanisms underlying the therapy remain elusive. On the other hand, there is evidence showing that spinal cord stimulation instead of brain stimulation also induces similar benefits in the model of Parkinson’s disease (refer to Science 323: 1578, 2009). Therefore, it is not entirely inconceivable to see a biological/medical effect being elicited by a mechanical and/or an electrical stimulation at various (acu)points over our body.
However, mechanisms of action of acupuncture, as of DBS, are not well understood. Elucidation of these mechanisms can help us improve this modality further and enable us to harness its full potential. Prior to 1997 when a Consensus Development Conference of acupuncture was held by NIH, acupuncture-related research was mainly performed in China and certain Asian countries (refer to our previous book entitled “Acupuncture Therapy for Neurological Diseases: A Neurobiological View”). But the past decade has witnessed a paradigm shift with many studies being published not only in the oriental world but also in the western medical community. To better understand the nature of acupuncture and improve its clinical application, a periodic review of the progress in research is essential to gain an integral perspective on the updated understanding and de fi ciencies of acupuncture. From this vantage point, I, together with Professors Ding and Wu, have contributed our combined effort to this book. Continue reading