KHUYẾN CÁO CỦA NHS VỀ CHÂM CỨU TRONG ĐAU LƯNG DƯỚI

Ngày 24-3-2016, NICE (National Institute for Health and Care Excellence )[1] của Anh đưa ra bản dự thảo hướng dẫn kiểm soát đối với Đau lưng dưới (Low back pain) và Đau thần kinh tọa. Đây là bản cập nhật của khuyến cáo năm 2009 về kiểm soát sớm đau lưng dưới, và dự kiến chính thức lưu hành vào tháng 9 năm 2016. Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý trong bản cập nhật lần này là Châm cứu không được khuyến khích dùng để kiểm soát bệnh nhân đau lưng dưới có hoặc không kèm theo đau thần kinh tọa, bởi các bằng chứng cho thấy châm cứu không tốt hơn liệu pháp giả (sham treatment, placebo). Khuyến cáo của NHS có vẻ sẽ gây tranh cãi, và không nhận được sự đón nhận của phần đông những người làm Châm cứu, vì châm cứu vốn được biết đến như một phương pháp điều trị có hiệu quả nhất định đối với một số triệu chứng hoặc bệnh, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến đau.
Ngày nay, việc xây dựng các guideline điều trị, cũng như việc quyết định phương hướng điều trị đều dựa trên các bằng chứng y học (Evidence Based Medicine, EBM). Điều này thể hiện rất rõ trong toàn bộ guideline của NHS. Trong mục Châm cứu, sau quá trình thu thập, nhóm tác giả tiến hành phân tích 30 nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (Randomized Control Trial, RCT) và phân tích hệ thống (Systematic Reivew, SR)[2], đánh giá tác dụng của Châm Cứu.

Continue reading

Advertisements

Một khảo sát về mức độ hài lòng đối với Châm cứu

Tự nhiên tìm tài liệu lại lỏi ra 1 cái nghiên cứu từ năm 2012, nội dung là so sánh mức độ vừa lòng của bệnh nhân với châm cứu ở Quảng Châu và Hà Nội. Ai có nhu cầu có thể tham khảo nguyên gốc: 中国越南患者对针灸满意度对比调查分析. Dù không xác định được số liệu là thật hay giả nhưng nó cũng phản ánh tương đối về sự khác nhau giữa hai nước. Continue reading

Extending the CONSORT Statement to Randomized Trials of Nonpharmacologic Treatment: Explanation and Elaboration

Adequate reporting of randomized, controlled trials (RCTs) is necessary to allow accurate critical appraisal of the validity and applicability of the results. The CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) Statement, a 22-item checklist and flow diagram, is intended to address this problem by improving the reporting of RCTs. However, some specific issues that apply to trials of nonpharmacologic treatments (for example, surgery, technical interventions, devices, rehabilitation, psychotherapy, and behavioral intervention) are not specifically addressed in the CONSORT Statement. Furthermore, considerable evidence suggests that the reporting of nonpharmacologic trials still needs improvement. Therefore, the
CONSORT group developed an extension of the CONSORT Statement for trials assessing nonpharmacologic treatments. A consensus meeting of 33 experts was organized in Paris, France, in February 2006, to develop an extension of the CONSORT Statement for trials of nonpharmacologic treatments. The participants extended 11 items from the CONSORT Statement, added 1 item, and developed a modified flow diagram.

To allow adequate understanding and implementation of the CONSORT extension, the CONSORT group developed this elaboration and explanation document from a review of the literature to provide examples of adequate reporting. This extension, in conjunction with the main CONSORT Statement and other CONSORT extensions, should help to improve the reporting of RCTs performed in this field.
Ann Intern Med. 2008;148:295-309. http://www.annals.org
Continue reading

Tác dụng và cơ chế của châm cứu với hệ thống nội tiết

Nghiên cứu đã chứng minh, Châm cứu có tác dụng điều tiết khá rộng rãi đối với hệ thống nội tiết, phương thức cơ bản là ảnh hưởng đến tuyến nội tiết và/hoặc tế bào tạo thành tuyến nội tiết và hormone, cho đến khâu điều hòa tác dụng của hormone, từ đó có tác dụng đối với sự điều hòa nhịp nhàng các hormone trong cơ thể. Tính chỉnh thể, tính tổng hợp của hiệu ứng châm cứu thường có sự tương quan với tác dụng điều hòa của hệ thống nội tiết. Vì hệ thống nội tiết và hệ thống thần kinh có mối quan hệ rất mật thiết, cho nên hệ thống thần kinh cũng phát huy được tác dụng quan trọng đối với quá trình châm cứu điều hòa hệ thống nội tiết.

Trích: 郭义. 实验针灸学. 北京. 中国中医药出版社,2008,286-290. Continue reading

Current Research in Acupuncture

Acupuncture has been practiced in China for thousands of years as part of the traditional Chinese medicine and has gradually spread across different regions of the world today. More and more patients worldwide are seeking therapeutic benefits from this ancient modality.
An exogenous stimulation, as with acupuncture, can trigger a signal that is transmitted through the body and elicits a biological effect. This forms the very basis of the effects of acupuncture in various disease states that it is employed in. A relevant analogy comes from a common clinical setting of deep brain stimulation (DBS), wherein brain stimulation by exogenous electrical currents has shown riveting therapeutic effects on Parkinson’s disease and other neuropsychiatric disorders. This modality is broadly used in present clinical settings although the precise mechanisms underlying the therapy remain elusive. On the other hand, there is evidence showing that spinal cord stimulation instead of brain stimulation also induces similar benefits in the model of Parkinson’s disease (refer to Science 323: 1578, 2009). Therefore, it is not entirely inconceivable to see a biological/medical effect being elicited by a mechanical and/or an electrical stimulation at various (acu)points over our body.
However, mechanisms of action of acupuncture, as of DBS, are not well understood. Elucidation of these mechanisms can help us improve this modality further and enable us to harness its full potential. Prior to 1997 when a Consensus Development Conference of acupuncture was held by NIH, acupuncture-related research was mainly performed in China and certain Asian countries (refer to our previous book entitled “Acupuncture Therapy for Neurological Diseases: A Neurobiological View”). But the past decade has witnessed a paradigm shift with many studies being published not only in the oriental world but also in the western medical community. To better understand the nature of acupuncture and improve its clinical application, a periodic review of the progress in research is essential to gain an integral perspective on the updated understanding and de fi ciencies of acupuncture. From this vantage point, I, together with Professors Ding and Wu, have contributed our combined effort to this book. Continue reading