Anatomy trains

“Anatomy Trains” là một cuốn sách về Giải phẫu chức năng của tác giả Tom Myers. Tuy đã có rất nhiều sách và tác giả viết về giải phẫu chức năng, phân tích mối quan hệ giữa hệ cơ – xương – khớp và vận động, cung cấp kiến thức cơ sở cho các kỹ thuật Massage, phục hồi chức năng và y học thể thao, nhưng “Anatomy trains” tương đối khác biệt. Continue reading

Advertisements