Kinh nghiệm điều trị tiêu chẩy mạn của Chu Lương Xuân

Nguồn: 朱良春. 中国百年百名中医临床家丛书,国医大师卷,朱良春. 北京.中国中医药出版社, 2011, 84 – 87.

Tiêu chảy mạn tính là một bệnh thường gặp trên lâm sàng, thời gian bị bệnh thường kéo dài triền miên, bị đi bị lại. Tôi điều trị tiêu chảy mạn, luôn luôn tuân thủ tôn chỉ trong “Nội kinh”: “Hữu giả cầu chi, vô giả cầu chi有者求之,无者求之”, “trị bệnh phải tìm đến gốc治病必求于本”, “hữu” và “vô” có nghĩa là chỉ “có” và “không có” tà khí. Không có tà khí thì phải cầu đến Tỳ Thận, có tà khí thì bắt buộc phải chú ý đến tà khí. Hơn nữa “gốc” trong “trị bệnh phải tìm đến gốc” không phải chỉ âm tinh, dương khí, mà là tìm đến nguyên nhân khởi bệnh, cũng tức là Trương Giới Tân thường gọi là “gốc bệnh 病本”. Continue reading

Advertisements