Một khảo sát về mức độ hài lòng đối với Châm cứu

Tự nhiên tìm tài liệu lại lỏi ra 1 cái nghiên cứu từ năm 2012, nội dung là so sánh mức độ vừa lòng của bệnh nhân với châm cứu ở Quảng Châu và Hà Nội. Ai có nhu cầu có thể tham khảo nguyên gốc: 中国越南患者对针灸满意度对比调查分析. Dù không xác định được số liệu là thật hay giả nhưng nó cũng phản ánh tương đối về sự khác nhau giữa hai nước. Khảo sát được tiến hành từ 8-2010 đến tháng 8- 2011 ở các bệnh viện ở Quảng Châu và Hà Nội; Quảng Châu bao gồm các bệnh viện Trung Y: Bệnh viện Trung Y tỉnh Quảng Đông, Bệnh viện thực hành số 1 trường ĐH Trung Y dược Quảng Châu, Bệnh viện Trung Y thứ hai tỉnh Quảng Đông, bệnh viện Trung Y thành phố Quảng Châu. Các bệnh viện ở Hà Nội bao gồm bệnh viện Châm cứu, Bệnh viện 108, Bệnh viện YHCT bộ Công An, Bệnh viện YHCT Trung Ương, Bệnh viện YHCT Hà Nội. Phát 2300 phiếu khảo sát, thu về được 2000 phiếu, nội dung của bản khảo sát bao gồm 13 hạng mục như: tình trạng sức khỏe bệnh nhân, tình hình sử dụng dụng cụ châm cứu loại dùng1 lần, phí điều trị, mức độ hài lòng chung… Với mỗi vấn đề có 4 lựa chọn: rất hài lòng, hài lòng, tạm được và không hài lòng.

Đáng chú ý là, kết quả cho thấy mức độ hài lòng chung đối với Châm cứu ở TQ là 80%, trong khi ở VN chỉ là 47% .

Đối với dụng cụ sử dụng 1 lần trong châm cứu, mức độ không hài lòng và tạm được ở Việt Nam chiếm đến 55%, và đến 84% bệnh nhân không đủ hài lòng (chỉ có 16% báo cáo hài lòng và rất hài lòng) đối với cảm giác đau và rát do châm cứu. Ngược lại ở Trung Quốc, 94% bệnh nhân vừa lòng và rất vừa lòng đối với dụng cụ sử dụng 1 lần trong châm cứu, và chỉ khoảng 36% cảm thấy không vừa lòng hoặc tạm chấp nhận đối với cảm giác đau hoặc rát do châm kim.

Không bàn về sự chân thực của số liệu hay cách xử lý số liệu, thì rõ ràng nó cũng phản ánh 1 phần thực trạng châm cứu Việt Nam.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s