Anatomy trains

“Anatomy Trains” là một cuốn sách về Giải phẫu chức năng của tác giả Tom Myers. Tuy đã có rất nhiều sách và tác giả viết về giải phẫu chức năng, phân tích mối quan hệ giữa hệ cơ – xương – khớp và vận động, cung cấp kiến thức cơ sở cho các kỹ thuật Massage, phục hồi chức năng và y học thể thao, nhưng “Anatomy trains” tương đối khác biệt.

Như tên của cuốn sách, tác giả cho rằng toàn bộ cơ thể như một đoàn tầu, là một chỉnh thể hoàn chỉnh, mọi vận động đều đồng bộ và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong cuốn sách này, tác giả phân tích mối quan hệ chặt chẽ giữa vật lý – hoạt động tế bào – vận động của hệ cơ xương khớp, đưa ra một bức tranh tổng hợp từ nhiều bộ môn từ đó dễ dàng tiếp cận lâm sàng.

Giống như đoàn tầu cần có đường ray và các ga tầu, tác giả đưa ra các nguyên lý chính về giải phẫu chức năng:

  1. Contuinity of direction
  2. No crossing planes of fascia
  3. Lines can converge and diverge
  4. Lines have “tracks” and “stations”
  5. Lines have “expresses” and “locals”

Các bạn cũng có thể tham khảo trang web của tác giả về vấn đề này : https://www.anatomytrains.com/

Cũng có thể tải bản tiếng anh của sách và một số quyển trong series này tại đây :

  1. 1. Sách Anatomy trains – 2nd (Tom Myers) (hiện tại đã tái bản lần thứ 3 và dịch ra nhiều thứ tiếng)
  2. Video Anatomy trains( 4G) hoặc file torrent
  3. Fascial Release for Structural Balance (Tom Myers & James Earls)

Ngoài ra có 2 cuốn của tác giả khác cũng nằm trong series này khá hay, có thể tìm đọc:

  1. Born to walk (James Earls) phân tích về dáng đi và các vấn đề liên quan
  2. Deep Tissue Massage (Art Riggs): nói về kỹ thuật Massage là chính

Sau khi click vào các link trên sẽ hiện ra trang sau, các bạn click vào chỗ khoanh đỏ để tải về tai ve 2tai ve

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s