Tác dụng và cơ chế của châm cứu với hệ thống nội tiết

Nghiên cứu đã chứng minh, Châm cứu có tác dụng điều tiết khá rộng rãi đối với hệ thống nội tiết, phương thức cơ bản là ảnh hưởng đến tuyến nội tiết và/hoặc tế bào tạo thành tuyến nội tiết và hormone, cho đến khâu điều hòa tác dụng của hormone, từ đó có tác dụng đối với sự điều hòa nhịp nhàng các hormone trong cơ thể. Tính chỉnh thể, tính tổng hợp của hiệu ứng châm cứu thường có sự tương quan với tác dụng điều hòa của hệ thống nội tiết. Vì hệ thống nội tiết và hệ thống thần kinh có mối quan hệ rất mật thiết, cho nên hệ thống thần kinh cũng phát huy được tác dụng quan trọng đối với quá trình châm cứu điều hòa hệ thống nội tiết.

Trích: 郭义. 实验针灸学. 北京. 中国中医药出版社,2008,286-290.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s